ZATEZNICE ZA SAJLE

Zateznice za sajle za spajanje dve sajle i ostvarivanje krute veze.
Zateznice za sajle - oko-oko
Oko-oko
Zateznice za sajle - oko-kuka
Oko-kuka
Zateznice za sile - kuka-kuka
Kuka-kuka
Zateznice za sajle - čeljust-čeljust
Čeljust-čeljust

 

 

 

Zateznice za sajle sa završecima oko-oko, oko-kuka, kuka-kuka i čeljust-čeljust za ostvarivanje krute veze na spoju dve sajle.

U zavisnosti od neophodne sile zatezanja, zateznice su različitih dužina i veličine navoja.