Zaštita i elementi za trake

Zaštita za trake koristi se u cilju zaštite osetljivih površina tereta, zaštite traka od cepanja pri dodiru sa oštrim ivicama, povećanja kontaktne površine na oštrim ivicama, kao i u cilju zaštite od habanja u slučaju kontakta sa grubim površinama poput debala, betonskih elemenata ili čeličnih proizvoda ili prilikom rotiranja tereta sa oštrim ivicama.

Active filters
Clear Filters

Nijedan proizvod nije nađen na osnovu date selekcije.