ČELIČNI LANČANI ŠPANERI

Za vuču i obezbeđivanje tereta.
Lančani španer jednodelni
Čelični lančani zatezač – jednodelni
Dvodelni lančani španer
Čelični lančani španer – dvodelni

 

 

 

 

 

 

Čelični lančani španeri dolazi u dve verzije: jednodelni i dvodelni. Sastoji se od zatezača (okastog sa kukama za skraćenje) i lancem sa kukama. Najčešće se koriste obične kuke sa osiguračima. Kod jednodelnog čeličnog lančanog španera svi elementi su objedinjeni. Dvodelni lančani španeri se sastoje od zatezača i lanca sa kukama, posebno. Dužina lanca i vrsta kuka po izboru.

Svaki čelični lančani španer sadrži ID pločicu sa podacima o proizvođaču, sili u daN, veličini i dužini lanca kao i datum izrade, odnosno proizvodnje.

Jednodelni (EN 12195-3)
Oznaka Prečnik lanca u mm Zatezna sila u daN Dužina lanca u mm
ZKRR06xXXXX 6 2200 Po zahtevu
ZKRR08xXXXX 8 4000 Po zahtevu
ZKRR10xXXXX 10 6300 Po zahtevu
ZKRR13xXXXX 13 10000 Po zahtevu
ZKRR16xXXXX 16 16000 Po zahtevu
Oznaka XXXX predstavlja dužinu lanca sa kukama u mm
Dvodelni (EN 12195-3)
Oznaka Prečnik lanca u mm Zatezna sila u daN Dužina lanca u mm
ZK06xXXXX-Set 6 2200 Po zahtevu
ZK08xXXXX-Set 8 4000 Po zahtevu
ZK10xXXXX-Set 10 6300 Po zahtevu
ZK13xXXXX-Set 13 10000 Po zahtevu
ZK16xXXXX-Set 16 16000 Po zahtevu
Oznaka XXXX predstavlja dužinu lanca sa kukama u mm
Zatezači (sa kukama za skraćenje)
Oznaka Prečnik lanca u mm Zatezna sila u daN
RLSP06 6 2200
RLSP08 8 4000
RLSP10 10 6300
RLSP13 13 10000
RLSP16 16 16000
Lanac sa dve kuke
Oznaka Prečnik lanca u mm Zatezna sila u daN
ZK06xXXXX 6 2200
ZK08xXXXX 8 4000
ZK10xXXXX 10 6300
ZK13xXXXX 13 10000
ZK16xXXXX 16 16000