NERĐAJUĆI LANCI I ELEMENTI ZA LANCE

Nerđajući lanci i elementi za lance izrađuju se u kvalitetu 60 (GR60) a koriste se u korozivnim sredinama.
Nerđajući lanci i elementi za lance
Nerđajući lanac
Nerđajući lanci i elementi za lance
Nerđajuće alke
Nerđajući lanci i elementi za lance
Nerđajući obesni komplet
Nerđajući spojni članoci
Nerđajući spojni član
Nerđajućie kuke - okaste
Nerđajuće kuke, obične okaste
Nerđajuća kuka - viljuškasta
Nerđajuća kuka, obična viljuškasta

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nerđajući lanci i elementi za lance u kvalitetu GR60 za upotrebu u vodenim i drugim korozivnim sredinama.

Od elemenata nudimo alke samice, obesni komplet, kuke sa osiguračima i spojne članove.