PRIVEZNICE OD SAJLI

Priveznice od sajli, čelične priveznice sa jednim ili više kraka, sa raznovrsnim završecima.
Priveznica od sajli
Priveznica od sajli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priveznice od sajli, jednokrake, dvokrake, trokrake i četvorokrake.

Završeci, odnosno krajevi priveznica mogu biti raznovrsni: alke, omče, uške, kuke.

Koriste se za podizanje tereta kada je potrebno ostvariti rigidniju vezu.

Jednokrake
Dimenzije i nosivost jednokrakih čeličnih priveznica od sajli
sa faktorom sile F = 1
Oznaka Prečnik u mm Maksimalna nosivost u kg
1K-* 6 380
1K-* 8 700
1K-* 10 1050
1K-* 12 1550
1K-* 14 2120
1K-* 16 2700
1K-* 18 3400
1K-* 20 4350
1K-* 22 5200
1K-* 24 6300
1K-* 26 7200
1K-* 28 8400
1K-* 32 11000
1K-* 36 14000
1K-* 40 17000
Dvokrake
Dimenzije i nosivost dvokrakih čeličnih priveznica od sajli
sa faktorom sile F = 1.4/1
Oznaka Prečnik u mm Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°]
2K-* 6 530/380
2K-* 8 950/700
2K-* 10 1500/1050
2K-* 12 2120/15500
2K-* 14 3000/2120
2K-* 16 3850/2700
2K-* 18 4800/3400
2K-* 20 6000/4350
2K-* 22 7200/5200
2K-* 24 8800/6300
2K-* 26 10000/7200
2K-* 28 11800/8400
2K-* 32 15000/11000
2K-* 36 19000/14000
2K-* 40 23500/17000
Trokrake
Dimenzije i nosivost trokrakih čeličnih priveznica od sajli
sa faktorom sile F = 2.1/1.5
Oznaka Prečnik u mm Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°]
3K-* 6 800/570
3K-* 8 1500/1050
3K-* 10 2250/1600
3K-* 12 3300/2300
3K-* 14 4350/3150
3K-* 16 5650/5200
3K-* 18 7200/5200
3K-* 20 9000/6500
3K-* 22 11000/7800
3K-* 24 8800/6300
3K-* 26 13500/9400
3K-* 28 18000/12500
3K-* 32 23500/16500
3K-* 36 29000/21000
3K-* 40 36000/26000
Četvorokrake
Dimenzije i nosivost četvorokrakih čeličnih priveznica od sajli
sa faktorom sile F = 2.1/1.5
Oznaka Prečnik u mm Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°]
4K-* 6 800/570
4K-* 8 1500/1050
4K-* 10 2250/1600
4K-* 12 3300/2300
4K-* 14 4350/3150
4K-* 16 5650/5200
4K-* 18 7200/5200
4K-* 20 9000/6500
4K-* 22 11000/7800
4K-* 24 8800/6300
4K-* 26 13500/9400
4K-* 28 18000/12500
4K-* 32 23500/16500
4K-* 36 29000/21000
4K-* 40 36000/26000