LANČANE PRIVEZNICE

Lančane priveznice služe da podizanje i prenošenje tereta sa jednog mesta na drugo.  Dimenzije lanaca, dužina priveznica, broj krakova i vrste kuka koje se koriste su po izboru kupaca.
Lančane priveznice - jednokraka
Jednokrake
Lančane priveznice - dvokraka
Dvokrake
Lančane priveznice - trokraka
Trokrake
Lančane priveznice - četvorokraka
Četvorokrake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lančane priveznice koriste se za podizanje i prenošenje tereta sa jednog mesta na drugo.

Izrađujemo jednokrake, dvokrake, trokrake i četvorokrake lančane priveznice. Dimenzije lanaca, dužinu priveznice i elemente (kuke obične, samozatvarajuće, obrtne i za skraćenje) po izboru kupaca.

Svaka priveznica sadrži ID pločicu sa nazivom proizvođača priveznice, datumom izrade, oznakom, identifikacionim brojem i specifikacijama priveznice (prečnik i kvalitet alke lanca, ukupnu dužinu priveznice i nosivost).

Uz svaku priveznicu dostavljamo ateste proizvođača za svaki element posebno, kao i uverenje o kvalitetu prodavca.

Izrađujemo priveznice u kvalitetu 80 (GR80) i kvalitetu 100 (GR100).

Nosivost priveznica zavisi od dimenzija elemenata (ali ne i od dužine priveznice) kao i od ugla koji zaklapaju kraci prilikom podizanja i prenošenja tereta. Za višekrake priveznice nosivost se daje u formi 0°-45°/45°-60°.

Jednokrake priveznice
Dimenzije i nosivost jednokrakih priveznica GR80 i GR100
sa faktorom sile F = 1
Oznaka Prečnik u mm Maksimalna nosivost u kg Maksimalna nosivost u kg
VB1*** 6 1120 1400
VB1*** 7 1500 1900
VB1*** 8 2000 2500
VB1*** 10 3150 4000
VB1*** 13 5300 6700
VB1*** 16 8000 10000
VB1*** 18 10000 12500
VB1*** 20 12500 16000
VB1*** 22 15000 19000
VB1*** 26 21200 26500
VB1*** 32 32000 40000
Dvokrake priveznice
Dimenzije i nosivost dvokrakih priveznica GR80 i GR100
sa faktorom sile F = 1.4/1
Oznaka Prečnik u mm Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°] Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°]
VB2*** 6 1600/1120 2000/1400
VB2*** 7 2120/1500 2660/1900
VB2*** 8 2800/2000 3500/2500
VB2*** 10 4250/3150 5600/4000
VB2*** 13 7500/5300 9300/6700
VB2*** 16 11200/8000 14000/10000
VB2*** 18 14000/10000 17500/12500
VB2*** 20 18000/12500 22400/16000
VB2*** 22 21200/15000 26600/19000
VB2*** 26 30000/21200 37000/26500
VB2*** 32 45000/32000 56000/40000
Trokrake priveznice
Dimenzije i nosivost trokrakih priveznica GR80 i GR100
sa faktorom sile F = 2.1/1.5
Oznaka Prečnik u mm Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°] Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°]
VB3*** 6 2360/1700 3000/2100
VB3*** 7 3150/2240 4000/2800
VB3*** 8 4250/3000 5300/3800
VB3*** 10 6700/4750 8500/6000
VB3*** 13 11200/8000 14000/10000
VB3*** 16 17000/11800 21200/15000
VB3*** 18 21200/15000 26200/18700
VB3*** 20 26500/18000 33500/23600
VB3*** 22 32000/22400 40000/28000
VB3*** 26 45000/31500 56000/40000
VB3*** 32 63000/47500 84000/60000
Četvorokrake priveznice
Dimenzije i nosivost četvorokrakih priveznica GR80 i GR100
sa faktorom sile F = 2.1/1.5
Oznaka Prečnik u mm Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°] Maksimalna nosivost u kg [0°-45°/45°-60°]
VB4*** 6 2360/1700 3000/2100
VB4*** 7 3150/2240 4000/2800
VB4*** 8 4250/3000 5300/3800
VB4*** 10 6700/4750 8500/6000
VB4*** 13 11200/8000 14000/10000
VB4*** 16 17000/11800 21200/15000
VB4*** 18 21200/15000 26200/18700
VB4*** 20 26500/18000 33500/23600
VB4*** 22 32000/22400 40000/28000
VB4*** 26 45000/31500 56000/40000
VB4*** 32 63000/47500 84000/60000