HVATALJKE ZA CEVI

Hvataljke za cevi, betonske ili metalne. U ponudi je više modela različitih nosivosti.
Hvataljke za cev, YD
Hvataljke za cev, tip YD
Hvataljke za cev, YG
Hvataljke za cev, tip YG
Hvataljke za cev, THC
Hvataljke za cev, tip THC

 

 

 

 

 

Hvataljke TPH
Hvataljke za cev, tip TPH

 

 

 

 

Hvataljke za cevi su elementi koji se koriste za podizanje betosnkih i metalnih cevi.

U ponudi je više modela, različitih dimenzija i nosivosti.