MAGNETI

Magneti za podizanje i prenošenje limenih ploča.
Magneti
Permanentni magnet

Magneti, permanentni, na koje se instalira ručica koja dovođenjem u određeni položaj aktivira magnetno polje.

Nosivost magneta nije podjednaka za sve materijale. Informacije o nosivosti navedene su u uputstvu za korišćenje. Za ploče većih dimenzija preporučljivo je magnete koristiti u paru.

Površine na koje prijanja magnet moraju biti ravne i odmašćene.

 

Magneti
Nosivost u kg Nosivost oblih materijala u kg (-30%) Minimalna debljina ploča u mm
100 30 30
300 100 40
600 200 50
1000 60
2000 70
3000 80
6000 100