KUKE ZA SAJLE

Kuke za sajle su kuke koje se koriste kod izrade čeličnih lančanih priveznica i tirfora.
Kuke za sajle
Kuka za sajlu

 

 

 

Kuke za sajle su specijalne okaste kuke sa osiguračem.

 
 
 
 
 
 
 
 

Kuke za sajle
Maksimalni ∅ sajle u mm Nosivost u t
19 0,8
23 1
30 1,6
31 2
39 3,2
51 5
62 7,5
71 10
90 015
89 20
114 25