HVATALJKE ZA BURAD

Hvataljke za burad koriste se za podizanje i prenošenje buradi, uspravno ili položeno.
Hvataljke za burad - univerzalne
Univerzalne, tip SL
Hvataljke za burad - vertikalne
Vertikalne, tip QT
Vvertikalne
Vertikalne, tip LR
Vertikalne TDC
Vertikalne, tip TDC

 

 

 

 

Horizontalne"
Horizontalne, tip YQC

 

 

 

 

 

 

Hvataljke za burad se mogu koristiti pojedinačno ili u paru.

Način podizanja i prenošenja zavisi od vrste materijala u buradima.

U ponudi su univerzalne, vertikalne i horizontalne hvataljke za burad.

Vertikalne QT
TIP QT
Vertikalne, tip QT
Nosivost u t Raspon čeljusti u mm Maksimalno opterećenje pre plastične deformacije u t A u mm B u mm
0,2 1-9 0,4 76 127

 
 

Hvataljke za burad, TDC
TIP TDC
Vertikalne, tip TDC
Nosivost u t Raspon čeljusti u mm Maksimalno opterećenje pre plastične deformacije u t A u mm B u mm C u mm D u mm
0,5 0-17 1 128 96 40 16

 

Hvataljke za burad, LR
TIP LR
Vertikalne, tip LR
Nosivost u t Raspon čeljusti u mm Maksimalno opterećenje pre plastične deformacije u t A u mm B u mm C u mm
0,5 550 – 600 1 50 720 238
Hvataljke za burad, SL
TIP SL
Univerzalne, tip SL
Nosivost u t Maksimalno opterećenje pre plastične deformacije u t A u mm B u mm C u mm
1 2 6,3 66 690

 
 
 
 
 

Horizontalne, YQC
TIP YDC
Horizontalne, tip YDC
Nosivost u t Maksimalno opterećenje pre plastične deformacije u t A u mm B u mm C u mm
0,6 1,2 0-30 310 385