HIDRAULIČNE DIZALICE

Hidraulične dizalice za podizanje tereta različitih nosivosti.
Hidraulićne dizalice
Hidraulična dizalica

 

 

 

Hidraulične dizalice nosivosti od 2 do 50 tona, opremljene sigurnosnim ventilom. Isporučuju se sa atestom i CE izjavom o usklađenosti standarda i uputstvom za upotrebu.

 
 
 
 
 
 
 

Hidraulična dizalica
Dimenzije
Hidraulične dizalice
Nosivost u t Visina u sklopu (A) u mm Visina prvog stepena (B) u mm Visina sa klipnjačom (C) u mm
2 158 90 50
3 180 110 50
5 208 125 60
8 200 125 60
10 200 125 60
12 210 125 60
15 220 135 60
20 235 145 60
30 255 150 60
50 260 180 60