ELEKTRIČNA VITLA

Električna vitla sakablom za napajanje i sajlom sa kukom na kraju koriste isključivo za podizanje tereta do visina određenih dužinom sajle.
Električno vitlo
Vitlo, model DKL
Električna vitla
Vitlo, model ATV

 

 

 

Električna vitla sa sajlom i kukom na svom kraju koriste se isključivo za podizanje tereta. Lako se instaliraju, a opremljene su kontrolnim prekidačem i kablom za napajanje. Isporučuju se sa atesom, CE izjavom o usklađenosti standarda i uputstvom za upotrebu.