POLIESTERSKI ŠPANERI

Elementi za vuču i obezbeđivanje tereta.
Poliesterski španer - jednodelni
Poliesterski španer – jednodelni
Poliesterski španer - dvodelni
Poliesterski španeri – dvodelni

 

 

 

 

 

 

Poliesterski španeri predstavljaju elemente koji služe za vuču i/ili obezbeđivanje tereta. Distribuiramo španere dva evropska proizvođača: SHZ GmbH iz Nemačke i Stamperia Carcano iz Italije, kao i distributera Delta Hoisting iz Holandije.
Nudimo jednodelne sa kopčom, dvodelne i španere za obezbeđivanje teškog tereta. Španeri se proizvode u skladu sa standardom EN 12195-2 i u nekoliko boja.

U zavisnosti od načina vezivanja određuje se i sila koju španer može da podnese pre kidanja. Vučna sila je duplo veća od zatezne sile, a odgovarajući podaci o silama navedeni su na etiketama španera.

Španeri, širina trake 25 mm
Model Vučna sila u daN Zatezna sila u daN Dužina u m Napomena
Jednodelni Dvodelni sa
J-kukom
250 125 250 4 0,3 + 3,7 Na zahteve kupaca moguće je izraditi i kraće i duže španere
400 125 250 4 0,3 + 3,7
500 200 400 4 0,3 + 3,7
Hobby 250 500 4 0,3 + 3,7
Hobby + 350 700 4 0,3 + 3,7
Španeri, širina trake 35 mm
Model Vučna sila u daN Zatezna sila u daN Dužina u m Napomena
Jednodelni Dvodelni sa
J-kukom
350 700 4 0,4 + 3,6 Na zahteve kupaca moguće je izraditi i kraće i duže španere
Kuli 35 1000 2000 4 0,4 + 3,6
Kuli 35+ 1500 3000 4 0,4 + 3,6
Kuli + MAX 1500 3000 4 0,4 + 3,6
Španeri, širina trake 50 mm
Model Vučna sila u daN Zatezna sila u daN Dužina u m Napomena
Jednodelni Dvodelni sa
J-kukom
475 950 4 0,4 + 3,6 Na zahteve kupaca moguće je izraditi i kraće i duže španere
Kuli 50 1000 2000 4 0,4 + 3,6
Cargo 2000 4000 8 0,4 + 7,6
Cargo 2500 5000 8 0,4 + 7,6
BSC 2000 4000 8 0,4 + 7,6
BSC 2500 5000 8 0,4 + 7,6
ERGO PLUS 2000 4000 8 0,4 + 7,6
ERGO PLUS 2500 5000 8 0,4 + 7,6
ERGO MAX 2000 4000 8 0,4 + 7,6
ERGO MAX 2500 5000 8 0,4 + 7,6
Španeri, širina trake 75 mm
Model Vučna sila u daN Zatezna sila u daN Dužina u m Napomena
Jednodelni Dvodelni
Jumbo 5000 10000 4 0,4 + 3,6 Na zahteve kupaca moguće je izraditi i kraće i duže španere
Jumbo Tandem 10000 20000 Po zahtevu Po zahtevu
Španeri, širina trake 100 mm
Vučna sila u daN Zatezna sila u daN Dužina u m
5000 10000 10
Kriterijumi za povlačenje španera iz upotrebe usled:
  • oštećenja tkanine veća od 10% poprečnog preseka/širine tkanine
  • deformacije, očvršćavanje, topljenje ili omekšavanje tkanine prilikom izlaganja toploti ili hemikalijama
  • kontakta sa hemikalijama
  • oštećenja etikete
  • pojave pukotina, čvorova, deformacija ili loma elemenata ili zatezača
  • oštećenja elemenata i zatezača
Zatezači za španere
Zaštite za španere