Železnice Srbije AD

Delatnosti Društva “Železnice Srbije” ad su: Inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije i ostale usluge informacione tehnologije.

Bavi se i kupovinom i prodajom vlastitih nekretnina, kao i iznajmljivanjem vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanjem njima, računovodstveni, knjigovodstvenim i revizorskim poslovima, poreskima savetovanjem, tehničkim ispitivanjem i analizitanjem, iznajmljivanjem i lizingom ostalih mašina, opreme imaterijalnih dobara, delatnost muzeja, galerija i zbirki.

Železnice Srbije AD

Nabavljaju: trake za podizanje tereta, priveznice