STRABAG Serbia

STRABAG je evropski građevinski koncern, vodeći na poljima inovacija i snage kapitala. Ponuda obuhvata poslove iz svih oblasti građevinske industrije.

Pravovremeno okuplja ljude, građevinske materijale i mašine na pravom mestu i tako izvodi kompleksne građevinske projekte .

STRABAG Serbia

Nabavljaju: španere