Naftna industrija Srbije

NIS je jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa.

Aktivnosti NIS-a u ovom segmentu obuhvataju još i operativnu podršku proizvodnji, upravljanje rezervama nafte i gasa, upravljanje razradom ležišta nafte i gasa, velike projekte u oblasti istraživanja i proizvodnje.

NIS je u svim segmentima poslovanja opredeljen za stalni tehnološki razvoj i uvođenje inovacija u poslovanju pa je modernizacija jedan od prioriteta u segmentu istraživanja i proizvodnje.

NIS

Nabavljaju: trake za podizanje tereta, priveznice