HBIS Group Serbia

HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd (dalje HBIS Serbia) je privredno društvo osnovano 2016. i nalazi se u sastavu korporacije HBIS GROUP. Poznati su u jugoistočnoj Evropi po proizvodnji čelika, toplo i hladno valjanih proizvoda i belog lima. 

Projektovani proizvodni kapacitet fabrike je 2.2 miliona tona gotovih proizvoda godišnje. Zapošljava više od 5000 zaposlenih. Proizvodne pogone kompanije HBIS Serbia čine fabrika u Smederevu za proizvodnju toplo i  hladno valjanih ravnih čeličnih proizvoda i fabrika u Šapcu za proizvodnju belih limova. HBIS Serbia je implementirala, primenjuje, održava i stalno unapređuje sistem menadžmenta kvalitetom.

HBIS Group Serbia

Nabavljaju: trake za podizanje tereta, dizalice, priveznice i ostale elemente